Zajęcia z robotyki dla Twojego dziecka!

Wykorzystując to, co dzieci lubią najbardziej – chęć poznawania świata poprzez zabawę oraz samodzielnego odkrywania go – uczymy Twoje dziecko programowania z wykorzystaniem edukacyjnych zestawów klocków Lego.

Lego WeDo

Robotyka z Lego

ROBOTASKI to nowatorskie zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-9 lat.

Pracujemy na platformie Lego WeDo Education. Firma Lego od 40 lat współpracuje z nauczycielami, co sprawia, iż produkty z serii pozwalają na sprzyjającą dziecku, ciekawą, przyjemną i pełną emocji naukę.

Zestawy te zachęcają uczniów do kreatywności, pozwalają im stać się konstruktorami-odkrywcami i uwolnić potencjał do kreowania własnej przyszłości.

Zajęcia podzielone są na cykle – każdy cykl to powiązane ze sobą tematycznie zajęcia, na których dzieci samodzielnie konstruują i programują robota.

Przykładowe cykle:

 • SafariCamp WeDo
 • StarCamp WeDo
 • CityCamp WeDo

Jak wyglądają zajęcia?

Start

Start

Zapoznajemy się z tematem zajęć, na podstawie prezentacji omawiamy istotne elementy konstrukcji naszego robota oraz poznajemy ciekawostki z nim związane.
Następny krok
Budowanie robota

Budowanie robota

Budujemy robota z wykorzystaniem instrukcji wyświetlanej na ekranie komputera.
Następny krok
Programowanie

Programowanie

Ożywiamy naszego robota – za pomocą bloków dzieci uczą się budować algorytmy i programować je w środowisku wizualnym.
Następny krok
Testowanie robota

Testowanie robota

Testujemy działanie robota, ulepszamy i programujemy według własnych pomysłów.
Następny krok
Koniec

Koniec

Rozkładamy robota i podsumowujemy zajęcia. Na tym etapie zajęć – jeśli czas pozwala, gramy w tematycznie powiązaną z zajęciami grę online, wykorzystując i utrwalając zdobyte wiadomości i umiejętności.

Zadbaj o przyszłość swojego dziecka!

Robotyka nie tylko rozwija okołoprogramistyczne kompetencje dziecka, ale także wspiera intelekt w zdobywaniu wiadomości i umiejętności z przedmiotów ścisłych.

Zapisz się

O nas

Honorata Kwapisiewicz

Honorata Hnitecka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki. Autorka bloga www.uczebolubie.pl. Nieustannie poszukuje nowych pomysłów na innowacyjną, kreatywną i przede wszystkim skuteczną edukację.

Krystian Hnitecki

Krystian Hnitecki

Od kilkunastu lat związany z branżą IT. Zafascynowany światem robotyki programista oraz propagator edukacji w nurcie STEM.

Edukacja najmłodszych jest naszą pasją oraz życiowym wyzwaniem. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerzamy na kursach, szkoleniach oraz konferencjach, aby zapewnić Państwa dziecku komfortowe warunki do zgłębiania świata robotyki w profesjonalny, ale i przystępny, pełen radości z odkrywania sposób.

Zajęcia prowadzimy w nurcie edukacyjnym STEM (z ang. Science, Technology, Engineering i Mathematics) integrując ze sobą nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę w jedną całość. W systemie nauk STEM uczeń przestaje być odtwórcą, staje się natomiast twórcą wiedzy, wynalazcą i konstruktorem.

Zajęcia z robotyki mają na celu rozwijanie:

 • kompetencji kluczowych – matematycznych i naukowo-technicznych,
 • umiejętności konstruowania,
 • twórczej, badawczej postawy,
 • sprawności ręki,
 • umiejętności logicznego, kreatywnego, przestrzennego, algorytmicznego myślenia,
 • umiejętności społecznych – umiejętnej współpracy w grupie, wzajemnej pomocy, uważności, szacunku względem innych.

Dlaczego robotyka?

Kompetencje pozyskiwane w trakcie naszych warsztatów są kluczowymi i pożądanymi w dzisiejszym świecie – wszystko to za sprawą postępu technologicznego, automatyzacji i robotyzacji wielu dziedzin życia.

Jakie umiejętności i postawy rozwijają nasze zajęcia?
 • logiczne, przyczynowo-skutkowe i analityczne myślenie,
 • motywacja w dążeniu do celu,
 • kreatywność i twórczość,
 • świadome i mądre korzystanie z technologii,
 • umiejętność koncentracji uwagi,
 • zdolności sensoryczno-motoryczne,
 • kompetencje społeczne – umiejętna współpraca, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferta warsztatów z robotyki

Czas trwania zajęć
Odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 lub 90 minut.
Czas trwania zajęć
Praca w niewielkich grupach
(do 10 osób).
Zajęcia prowadzone przez specjalistów
Zajęcia prowadzone przez specjalistów.

Zapisz swoje dziecko na warsztaty z robotyki!
(w chwili obecnej zgłoszenia trafiają na listę rezerwową)

Nasze zajęcia prowadzimy z podziałem na następujące grupy wiekowe:

 • Grupa I 6-7 latki (początkujący)
  60 min. zajęć w tygodniu
 • Grupa II 7-8 latki (kontynuacja)
  90 min. zajęć w tygodniu
 • Grupa III 8-9 latki (kontynuacja)
  90 min. zajęć w tygodniu

* W przypadku wątpliwości co do wyboru poziomu grupy prosimy o kontakt – o ostatecznym przydziale do grup decydujemy w porozumieniu z Rodzicami.

Koszt miesięcznej nauki to 160 zł w grupie młodszej, 180 zł w grupach starszych (cztery spotkania w miesiącu).

Zającia odbywają się w soboty. Nasza sala zajęciowa znajduje się w centrum Kołobrzegu (w obiekcie MOSiR).

W chwili obecnej zajęcia z robotyki nie będą kontynuowane.


Napisz do nas

Napisz do nas

Odwiedź nas na FB

Odwiedź nas na FB

@Robotaski

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


×
 1. Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: robotaski.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Let's Code It Krystian Hnitecki ul. Czarnieckiego 3B/8, 78-100 Kołobrzeg
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: krystian@hnitecki.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • Prowadzenie newslettera
   • Prezentacja oferty lub informacji
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
  3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting

  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. - mydevil.net
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
   • firma hostingowa
   • firmy obsługująca mailingi
   • firmy obsługująca komunikaty SMS,
   • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora

  1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe

  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne: